Als je gebed niet verhoord wordt

Dat God ons gebed niet altijd verhoort, daar hebben we allemaal wel ervaring mee. Het kan frustrerend en pijnlijk zijn als God ons gebed niet verhoort. Zoals mensen om je heen die niet genezen van ziekte, het niet vinden van een leuke en goede baan, of een kinderwens die niet in vervulling gaat. We hebben allemaal wel zo onze gebeden over kleine en grote dingen. Het kan je boos op of teleurgesteld maken in God wanneer deze niet verhoord worden.

Echte christenen en toch hun gebed niet verhoord

In de Bijbel hebben mensen ook te maken met gebeden die niet verhoord worden. Denk bijvoorbeeld aan Paulus. Paulus bidt voor zieken en ze worden genezen, hij wordt gebeten door een slang en wordt niet ziek, hij wordt gestenigd maar kan weer opstaan en verder trekken. Maar Paulus bidt ook tot drie keer toe voor een doorn in zijn vlees en het gaat niet weg. Paulus ervaart dat hij hiermee moet leren leven omdat God hem niet zal genezen (2 Korinthe 12:7-9). Als er iemand is die een groot geloof heeft, dan is het Paulus wel. Toch verhoort God niet al zijn gebeden. Datzelfde geldt voor ons; een groot geloof bij ons, zorgt er niet voor dat al onze gebeden verhoord worden op de manier die wij in gedachten hebben. De hoop die we daarin hebben is dat het omgekeerde ook waar is. Als jouw gebed niet verhoord wordt, betekent dat niet meteen dat jij te weinig geloof hebt. Als ons gebed niet verhoord wordt (op de manier zoals wij dat in gedachten hebben) kunnen daar verschillende redenen voor zijn. 

Op Gods tijd

God doet alles op Zijn tijd. Een voorbeeld daarvan zijn de Israëlieten die in Egypte als slaven werkten. Wat zal er veel geroep tot God zijn geweest of Hij hen zou bevrijden. Wat zal er veel gebeden zijn. God verhoort hun gebed, maar pas na heel veel jaar. De eerste generaties zijn gestorven voordat zij hun gebed in vervulling zagen gaan. Voor hen zal het geleken hebben alsof hun gebed niet verhoord werd.

Zo kan het ook in onze levens zijn. Soms moeten we lang wachten voordat we een gebed in vervulling zien gaan. En soms kan het zelfs misschien zo zijn dat een gebed pas bij een volgende generatie in vervulling gaat. God verhoort onze gebeden op Zijn tijd. Dat betekent dat God ons niet vergeet, maar dat we soms heel veel geduld moeten hebben. Daarbij mogen we er op vertrouwen dat God weet wat Hij doet en dat Hij het goede doet.

Gebrokenheid

Daarnaast hebben we ook te maken met de gebrokenheid van deze wereld. Toen Jezus naar de aarde kwam werd er een stuk zichtbaar van Gods koninkrijk. Jezus deed wonderen en vervolgens kregen de discipelen ook de kracht om wonderen te doen en ook nu in onze tijd gebeuren er nog steeds wonderen. Tegelijkertijd is Gods koninkrijk nog niet volledig zichtbaar. We leven nog steeds met pijn er verdriet. Zoals in Romeinen 8:22-23 staat:

‘Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.’
– Romeinen 8:22-23, HSV

Door de zondeval hebben we te maken met een gebroken wereld. Door Gods reddingsplan met Jezus, zal er een op een gegeven moment een einde komen aan de gebroken wereld en zullen we op een nieuwe aarde mogen leven. Als we nu leven in de gebrokenheid van deze wereld, mogen we weten dat er ooit een tijd zal zijn waarin er geen pijn en verdriet meer is.

Zoals in Romeinen 8:18 staat: ‘Want ik ben er van overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden’ (HSV)Die wetenschap neemt de pijn van het hier en nu niet weg, maar kan de pijn wel verzachten. Er ligt een prachtige toekomst voor ons klaar, daar kan het lijden van nu niet tegenop. Wat een belofte!

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk

We zullen Gods wegen nooit echt kunnen doorgronden. Zoals hierboven beschreven kunnen we te maken hebben met de gebrokenheid van deze wereld, maar het kan ook zijn dat God ons gebed niet verhoort, omdat Hij een beter plan met ons heeft. We mogen vertrouwen op Gods wijsheid en goedheid.

Bidden heeft altijd zin

We hebben het hier over niet verhoorde gebeden, maar eigenlijk is dat geen goede term. God hoort onze gebeden altijd en het heeft altijd zin om te bidden.

  1. Het versterkt je relatie met God. Door te bidden ben je in contact met God.
  2. God geeft ons misschien niet hetgeen waar wij om bidden, maar Hij wil ons wel altijd iets anders geven, namelijk Zijn nabijheid, Zijn troost, Zijn liefde. Wanneer je gebed niet verhoord wordt, ben je misschien wel boos en teleurgesteld op en in God. Toch blijft God degene die jou het meest kan helpen, ook wanneer je boos en teleurgesteld bent.
  3. Het heeft altijd zin om te bidden omdat je niet weet wat God nog voor je in petto heeft. Wellicht is het iets anders dan dat jij in gedachte hebt, maar God zorgt voor ons, Hij laat ons nooit alleen.

Aan de slag!

God verhoort niet al onze gebeden zoals wij dat willen. En daarbij is het soms moeilijk om onze blik op God te richten in plaats van naar datgene wat God ons niet geeft. We mogen verdrietig zijn om datgene wat God ons niet geeft, maar laten we daarbij niet twijfelen aan de goedheid van onze God. Laten we God juist opzoeken als we te maken hebben met de pijn van onverhoorde gebeden.

Plan vandaag een momentje vrij om even echt aandacht aan gebed te geven.


Deze overdenking schreef ik voor zijlacht.nl.
Kijk op https://zijlacht.nl/blog/ voor meer overdenkingen van verschillende schrijvers.