Ben jij bang voor de hel? – 3 belangrijke waarheden (deel 1)

Er is een tijd geweest dat ik bang was voor de hel. Niet om er zelf in te komen. Maar voor alle mensen om mij heen van wie ik houd, dat zij er misschien in zouden komen. Ik was net moeder geworden en was o zo bang dat mijn lieve meisje niet zou gaan geloven. Die angst hield me in zijn greep en ontnam me vreugde.

Bang voor de hel

De hel: niet echt een lekker onderwerp om het over te hebben. Maar ik denk dat ik niet de enige ben die weleens bang voor de hel is. Angst om er zelf in te komen, angst dat anderen er in komen.
Maar ik denk dat we een paar dingen heel duidelijk moeten hebben als het gaat om ‘bang voor de hel’ zijn:

  1. angst komt niet van God.
  2. God houdt van ons, en wil dat wij allemaal gered worden.
  3. God is rechtvaardig.

We zullen het nu over punt 1 hebben. Punt 2 en 3 komen in deel 2 aan de beurt.

Angst komt niet van God

We kunnen voor veel dingen bang zijn. Angst is een onderwerp dat veel voorkomt in de Bijbel. Maar wanneer het voorkomt, staat er altijd zoiets als: wees niet bang, maak je geen zorgen.

Zoals in Jesaja 43:5 staat: ‘Vrees niet, want Ik ben met u.’ (HSV)

Of zoals in 2 Timotheüs 1:7 staat: ‘God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar van kracht.’ (HSV)

God is het tegenovergestelde van angst. Bij Hem mag je schuilen, bij Hem mag je al je angst neerleggen. Gods wens voor ons is dat we zonder angst leven. Angst berooft ons van vreugde.

Tegelijkertijd is de hel wel iets om rekening mee te houden. In Mattheüs zijn bijvoorbeeld verschillende teksten te lezen waarin Jezus over de hel praat. Neem Mattheüs 13:49-50: ‘Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.’ (HSV) Of Mattheüs 10:28: ‘En vreest niet voor hen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel.’

Moeten we dan dus bang zijn voor God, omdat Hij ons in de hel kan gooien? Moeten we Hem vrezen? Ja en nee. Het woord vrezen dat hier gebruikt wordt, heeft meerdere betekenissen. Zo betekent het ‘bang zijn voor’, maar ook ‘ontzag hebben voor’. We hoeven niet bang te zijn voor God, maar we moeten wel ontzag hebben voor Hem. Zo ook als het gaat over hemel en hel. We hoeven niet bang te zijn voor de hel, maar God vraagt wel van ons dat we Hem volgen en dienen.

Je kunt de woorden van Jezus als een waarschuwing zien. Niet om ons angst aan te jagen, maar om ons bewust te maken en tot nadenken te stemmen voor de juiste prioriteiten in ons leven.

Omgaan met angst

Of we het nou willen of niet, we kunnen last hebben van angst (voor de hel of voor iets anders). Bij angst is het goed om de volgende twee dingen te doen:

  1. zet je angst om in actie.
  2. bid tot God voor je angsten, vraag Hem om hulp en laat je angsten los.

Als je bang voor de hel bent, kun je het volgende doen: investeer in God (actie). Of als je bang bent dat andere mensen in de hel komen: investeer in de mensen om je heen op gebied van geloof (actie). En leg de rest van je angst vervolgens in Gods handen (stap 2).

Daarbij is het wel belangrijk dat de actie niet een obsessie wordt uit angst. Maar dat je investeert in God en je medemens, uit liefde en verlangen. Je zou dan ook kunnen zeggen: zet de angst om in een positieve actie en leg de rest in gebed bij God.

Dit principe kun je op heel veel angsten toe passen.

Aan de slag!

Ben je bang voor de hel, of ben je ergens anders bang voor? Welke (positieve) actie kun je ondernemen op het gebied van jouw angst? Probeer dit eens uit en breng de rest van je angst in gebed bij God.


Deze overdenking schreef ik voor zijlacht.nl.
Kijk op https://zijlacht.nl/blog/ voor meer overdenkingen van verschillende schrijvers.