God verlaat ons niet! – Vertrouwen op God als het donker is

Het nieuwe jaar is weer ingegaan, wat zal het komende jaar ons brengen? Ik wens jullie vooral heel veel vreugde toe, maar helaas hebben we soms ook te maken met verdriet. Soms kunnen we het idee hebben dat we in het duister lopen. Door pijn en verdriet, door vragen die we niet beantwoord krijgen. Ondanks alles gaat God met ons mee. God verlaat ons niet. Hij staat altijd aan onze zij. Ook als we Hem niet ervaren.

Waar is God?

Het volk Israël heeft ook te maken met pijn en verdriet. En ze vragen zich af: waar is God? Heeft God ons soms verlaten? In Jesaja 50 is te lezen hoe God daar tegenin gaat. Lees het voor jezelf maar eens door.
God zegt in Jesaja 50:1: ‘Waar is de echtscheidingsbrief van uw moeder waarmee Ik haar weggezonden heb? Of wie van Mijn schuldeisers is het aan wie Ik u verkocht heb? Zie, om uw ongerechtigheden bent u verkocht, om uw overtredingen is uw moeder weggezonden.’  (HSV)

Met andere woorden; de mensen verwijten God dat Hij er niet meer is, maar God is niet Degene die de mensen verlaten heeft. God heeft geen echtscheidingsbrief gegeven, die brief bestaat niet van God uit. Ook heeft Hij het volk niet verkocht. Het volk moet ontkennend antwoorden op de vragen die God stelt. Het zijn de mensen zelf die God verlaten hebben.

God verlaat ons niet

Jesaja 50 gaat verder met een stuk waarin iemand spreekt die juist wél de hulp van God ervaart en die zijn best doet om datgene te doen wat God van hem vraagt. Hij komt tegenstand tegen, maar zoals in Jesaja 50:9 (HSV) staat: ‘Zie, de Heere HEERE helpt mij.’

Het stuk sluit af met vers 10 (en 11) (HSV):
Wie is er onder u die de Heere vreest, die luistert naar de stem van Zijn Knecht? Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de Naam van de Heere en steunen op zijn God.

Soms kan het donker om ons heen zijn en zien we weinig uitwegen. Maar ook in die duisternis is God bij ons. God verlaat ons niet, zoals het volk Israël dacht dat God gedaan had. Maar zo is God niet. Soms zien we God niet en vragen we ons af waar Hij is. God roept ons op om op dat soort momenten toch te blijven geloven en te blijven vertrouwen op Hem. Want Hij staat altijd naast onze zij. Ook als wij dat niet zo ervaren.

‘Wie is er onder u die de Heere vreest?’ Geloof jij in God? Houd dan moed! Ook in de duisternis is Hij bij je. God verlaat ons niet.

En vind je het moeilijk om in God te (blijven) geloven? Weet dan dat Hij je ook dan niet in de steek zal laten. Hij roept je telkens weer.

Aan de slag!

Luister eens naar dit lied.


Deze overdenking schreef ik voor zijlacht.nl.
Kijk op https://zijlacht.nl/blog/ voor meer overdenkingen van verschillende schrijvers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *