God volgen: niet altijd even makkelijk?

Voel jij je wel eens anders dan de rest, omdat je gelooft? Vind jij het lastig om God te volgen, het goede te blijven doen en je af te keren van het verkeerde? Soms is het zoveel makkelijker om mee te gaan met de rest en je even niet druk te maken over wat goed of fout is. Christenen in de tijd van de Bijbel hadden hier ook mee te maken. Zij het op een andere manier dan wij hier in Nederland. Maar ook wij kunnen iets leren van wat Petrus in zijn brief schrijft.

God volgen

Petrus schrijft zijn brief in een tijd waarin christenen worden vervolgd. Christenen hebben het op dat moment erg zwaar. Ze kunnen gemarteld en gedood worden door de overheid en vernedering verwachten van hun medeburgers. Het kan erg moeilijk zijn om in zo’n wereld staande te blijven en steeds weer voor God te blijven kiezen. Petrus zegt het volgende in zijn brief:

U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart. Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.
– 1 Petrus 5: 7-11 (NBV)

‘U mag uw zorgen op God afwentelen’

De gelovigen mogen met al hun zorgen naar God toe gaan. Als je de HSV leest, dan staat daar: werp al uw zorgen op Hem. Werpen heeft nog iets meer in zich van ‘het van je af gooien, weg ermee!’ In de grondtaal wordt hierbij een werkwoordsvorm gebruikt waarbij er staat: ‘geworpen hebbend’. Hiermee geeft Petrus aan dat de gemeente dat eigenlijk al gedaan zou moeten hebben. Als iets natuurlijks: heb je problemen, hup, naar God er mee. Dat is de eerste stap als je ergens mee zit, als je bezorgd bent: naar God er mee. Waarom? Omdat God voor ons zorgt, ons welzijn gaat Hem aan het hart.

‘De duivel zwerft rond als een brullende leeuw’

Ondanks dat God zorgt, moeten de gelovigen wel alert blijven. De duivel zal er alles aan doen om de gelovigen bij God weg te houden. In de tijd dat Petrus deze brief schrijft, doet de duivel dat vooral door de vervolgingen. De duivel wil dat de gelovigen bezwijken onder de vervolgingen en hun geloof verloochenen. De gelovigen moeten daar echter niet aan toe geven. Ze moeten bedacht zijn op alles wat hen verwijdert van God, zoals angst. De gelovigen worden opgeroepen om standvastig te zijn, in de wetenschap dat ze, ondanks hun lijden, nooit buiten de bescherming van God vallen. God zal hen sterk en krachtig maken. Ze moeten blijven geloven dat Jezus de overwinning heeft behaald, waardoor er een beter leven dan dit leven op hen wacht. Ook staan ze er niet alleen voor. Ze zijn verbonden met alle andere christenen in de wereld. Ook andere christenen hebben lijden te verduren. Samen vormen zij het volk van God.

God volgen in Nederland

In Nederland hebben we over het algemeen niet veel te verduren als het gaat om vervolging van ons geloof. Erg fijn natuurlijk, maar het kan ons ook een beetje in slaap sukkelen. Toch gaat ook hier en nu de duivel rond op zoek naar zijn prooi. Misschien niet zo zeer als brullende leeuw, maar veel meer als een listige slang. Er kunnen zoveel dingen zijn waardoor we niet op God gericht zijn en waardoor we niet heilig leven. Ook kunnen onze gedachten negatief beïnvloed worden. Denk bijvoorbeeld aan; trots, angst, oordelen, jaloezie, onzekerheid enz. Deze gedachten kunnen zo onschuldig lijken, maar uiteindelijk zijn ze dat niet. Ze maken je niet blij of gelukkig en ze drijven je af van de liefde van God. God staat dan niet langer in het middelpunt, maar jij staat in het middelpunt, het draait om jou. En dat is waar de duivel je wil hebben, weg van God. In plaats daarvan mogen we, net zoals de christenen aan wie Petrus schrijft, met als onze zorgen naar God toe gaan. Zoals Petrus schrijft; ‘Werp al uw zorgen op Hem’.

Aan de slag!

God volgen is niet altijd makkelijk, waar zitten jouw ‘zwakke’ plekken?
Vraag God vandaag om je te helpen om op een goede manier met deze zwakke plekken om te gaan.


Deze overdenking schreef ik voor zijlacht.nl.
Kijk op https://zijlacht.nl/blog/ voor meer overdenkingen van verschillende schrijvers.