Gods stille zachte aanwezigheid

Daar zit hij dan. Uitgeput, angstig, depressief. Hij ziet het leven niet meer zitten. Het liefst wil hij gewoon sterven. Dat lijkt op het moment zoveel makkelijker dan verder leven. Hij heeft de grote macht van God gezien. Maar het leven is té zwaar.

God heeft echter een ander plan: Hij laat deze man, Elia, niet in de steek.

Elia

Jaar in, jaar uit had Elia geprofeteerd. Hij had zijn best gedaan om God gehoorzaam te zijn en het volk Israël te helpen om weer terug te keren naar God. God laat een groot wonder zien op de berg Karmel, waar Elia de profeten van de Baäl uitdaagt om te kijken wie de meeste macht heeft: God of de Baäl. God vertoont als enige Zijn macht, waarna alle profeten van de Baäl gedood worden (tip: lees voor het hele verhaal eens 1 Koningen 18). 

Izebel, de koningin van dat moment, neemt het Elia niet in dank af dat alle Baäl-profeten gedood zijn en zegt Elia te zullen doden. Dat is het moment waarop Elia breekt. Hij vlucht weg, de woestijn in en vraagt God om te mogen sterven.

God spoort Elia echter aan om verder te trekken, veertig dagen en nachten door de woestijn heen. Net zolang totdat hij bij de berg Horeb is. Bij de berg Horeb mag Elia rusten en ervaart hij Gods aanwezigheid.

Ga naar buiten en ga op de berg staan, voor het aangezicht van de HEERE. En zie, de HEERE ging voorbij, en een grote en sterke wind, die bergen spleet en rotsen in stukken brak, voor het aangezicht van de HEERE uit. Maar de HEERE was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de HEERE was ook niet in de aardbeving.

Op de aardbeving volgde een vuur, maar de HEERE was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte.

Het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem, die zei: Wat doet u hier, Elia?
– 1 Koningen 19:11-13 (HSV)

Gods aanwezigheid

Elia hoort, ziet en voelt een grote sterke wind, een aardbeving en een vuur. Maar hij weet: hierin vind ik God niet. Pas als hij het suizen van een zachte wind hoort, weet hij: dit is God. Dit kan Elia alleen weten omdat hij God kent. Elia weet Wie God is, omdat hij Gods aanwezigheid ervaart.

Elia vertelt God vervolgens de dingen die hem dwars zitten. God geeft Elia de opdracht om er opnieuw op uit gaan, maar Elia hoeft het niet alleen te doen. Elisa zal Elia helpen en daarnaast zijn er nog zevenduizend profeten in leven. Elia staat er niet alleen voor, zoals hij eerst dacht. 

We kunnen ons soms ellendig voelen. Het leven loopt lang niet altijd zoals we hopen. We kunnen ons verdrietig, angstig, uitgeput of depressief voelen. We kunnen ons afvragen wat God voor plan met ons leven heeft en of God ons wel ziet.

God ziet Elia in al zijn gebrokenheid en voorziet in wat Elia nodig heeft, namelijk een andere profeet die hem kan helpen, en de bemoediging dat er nog zevenduizend andere profeten zijn.

God ziet ook jou en Hij wil voorzien in wat jij nodig hebt. Je hoeft je niet te schamen voor de dingen waar je mee zit. Zelfs Elia, een groot profeet, zit weleens bij de pakken neer.

God vinden in de stilte

En Elia herkent God, weet Wie God is, omdat hij veel tijd met God doorbrengt. Ook wij mogen God kennen en tijd met Hem doorbrengen. Daar verlangt God naar. Bij Elia komt God specifiek in de stilte. Maar ook wij mogen weten dat God te vinden is in de stilte om ons heen. Hij is altijd voor ons, achter ons en om ons heen. We mogen Hem zoeken en vinden in de stilte.

Aan de slag!

– Vertel God wat je dwars zit en vraag Hem jou te helpen. En let er dan eens op, op welke manier voorziet God in jouw nood?

– Investeer in je relatie met God, zodat je Hem kunt herkennen wanneer Hij tot je spreekt.


Deze overdenking schreef ik voor zijlacht.nl.
Kijk op https://zijlacht.nl/blog/ voor meer overdenkingen van verschillende schrijvers.