Heb jij voor vandaag een portie wijsheid nodig?

Heer, wilt U mij wijsheid geven? Dat is een gebed dat ik dagelijks bid. Wijsheid voor mijn werk, voor de opvoeding van onze kinderen, voor de dingen die ik in de kerk doe en voor zoveel meer dingen. En ik ervaar dat God die wijsheid ook wil geven. Dat God wijsheid aan ons wil geven, staat ook in de Bijbel beschreven. Jakobus schrijft erover in zijn brief.

Wie vraagt, zal gegeven worden

Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.
– Jakobus 1:5 (NBV)

Tijdens ons gebed kunnen we ons nog wel eens afvragen of God onze gebeden verhoort. Niet alles zoals wij dat willen, gebeurt ook zoals wij erom vragen. Maar, zoals Jakobus het beschrijft, is het bij wijsheid niet de vraag of God het je zal geven als je daar om vraagt. Zoals hier staat: Hij zal wijsheid geven, aan iedereen, zonder voorbehoud en zonder verwijt.

Het is hierbij goed om eerst te bedenken om wat voor wijsheid dit gaat. Jakobus heeft het hier over levenswijsheid. Om wijsheid vragen is dus iets anders dan naar het waarom van dingen vragen. Of willen weten hoe dingen zullen lopen. Om wijsheid vragen is ook iets anders dan willen weten hoe jij het beste uit een situatie komt, hoe jij het meeste voordeel van iets kan hebben. Als je om wijsheid vraagt, dan vraag je God om je te helpen het goede te doen. Dan vraag je God om je te leren wat Hij van je vraagt. En dat in woorden en/of daden om te zetten.

Vragen zonder te twijfelen

Maar als je om wijsheid vraagt, is het belangrijk dat je het vol vertrouwen vraagt. Zoals Jakobus verder gaat in zijn brief:

Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in de zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen.
– Jakobus 1: 5-8 (NBV)

Dit klinkt heftig, dat je niet moet verwachten dat je iets van God krijgt, wanneer je twijfelt. Twijfelen we niet allemaal wel eens? Maar eigenlijk is het heel logisch wat hier staat. Stel dat je een keuze moet maken ergens over. Je vraagt God om wijsheid. Vervolgens twijfel je. ‘Is dit nou echt wat God van mij vraagt? Heb ik het wel goed verstaan?’ Enzovoort. Wat heb je dan aan de wijsheid die God geeft? Dan ben je zoals hier staat als een golf in de zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen, nog net zo onzeker als voordat je om wijsheid vroeg.

Vertrouw er dus op dat God je wijsheid wil geven. Dan zul je er ook werkelijk wat aan hebben. Betekent dat dan wanneer je om wijsheid vraagt je meteen een helder antwoord in je hoofd hebt? Nee, om Gods stem werkelijk te leren verstaan, zal je moeten oefenen.

Gods stem verstaan

Als je wijsheid van God wilt ontvangen, moet je weten hoe je zijn stem kunt verstaan. De volgende punten zijn daarbij belangrijk:

 • God daadwerkelijk kennen.
  Door God te kennen kun je beter onderscheid maken tussen wat wel of niet van God is. God kennen doe je door het lezen van de Bijbel.
 • God antwoordt op verschillende manieren.
  God geeft soms antwoord door een stille zachte stem in je binnenste, soms door logisch redeneren, soms door je intuïtie en soms door de mensen om je heen. En wellicht zijn er nog andere manieren waardoor Hij tot ons spreekt.
 • Soms duurt het een tijd voordat je begrijpt wat God van je vraagt.
  God geeft niet altijd direct antwoord op je vraag, Hij geeft antwoord op Zijn tijd.
 • Bij het leren van Gods stem verstaan moet je fouten durven maken.
  Soms hebben we het idee dat God iets tegen ons zegt en hebben we het toch niet helemaal bij het rechte eind. Maar vallen en opstaan is onderdeel van het oefenen. Juist door vallen en opstaan zul je leren wat wel of niet Gods stem is. We mogen er op vertrouwen dat God ons niet in de steek zal laten als we vallen. Hij blijft bij ons en helpt ons om weer op te staan. Je zult een balans moeten vinden tussen enerzijds vertrouwen dat God je wijsheid geeft en anderzijds dat je Gods wijsheid soms verkeerd kan interpreteren. Als je om wijsheid vraagt, vertrouw er dan op dat God je zal helpen de juiste weg te vinden, soms met vallen en opstaan en soms in één keer.

Aan de slag!

Waarin kan jij wel wat wijsheid gebruiken? Bid om wijsheid hiervoor en vertrouw er op dat God je deze wijsheid zal geven.


Deze overdenking schreef ik voor zijlacht.nl.
Kijk op https://zijlacht.nl/blog/ voor meer overdenkingen van verschillende schrijvers.