Hoe ver ben jij bereid te gaan voor God?

Wat mag God van jouw leven hebben? Hoe ver ben jij bereid te gaan voor God? Mag Hij jou vragen om naar een verre plek te verhuizen? Of om een andere baan te nemen? Mag God jou vragen om je tijd in Hem te investeren? Of om die ene persoon aan te spreken, die zo eenzaam lijkt? Waar zeg jij ‘ja’ op? En waar zeg jij, ‘zoekt U maar een ander’, op?

Verschillende taken

Als we het over gehoorzaamheid hebben, dan is het als eerste belangrijk om te weten wat God van je vraagt. Het is niet zo dat je alles maar moet aanpakken wat op je pad komt. Er is genoeg werk te doen in Gods koninkrijk en voor het ene ben je meer geschikt dan voor het andere. Terwijl een ander juist weer meer geschikt is voor een andere taak. Zo mogen we elkaar aanvullen. Het is dus belangrijk om in gebed te gaan over welke taken God voor jou bedoeld heeft.

Maar vandaag wil ik me niet richten op welke taak je precies moet doen, maar op de bereidheid om datgene te doen wat God van je vraagt.

Gehoorzaamheid tot aan de dood

Als het gaat om onze bereidheid tot gehoorzaamheid, mogen we Jezus als voorbeeld nemen. Jezus was bereid om alles te geven, in gehoorzaamheid aan God. Paulus schrijft aan de Filippenzen dat het belangrijk is om je nederig op te stellen ten op lichte van je naaste. Het is belangrijk om aan anderen te denken en hen te dienen – niet omdat je daar zelf beter van wordt, maar omdat je daartoe intrinsiek gemotiveerd bent (Filippenzen 2:3-5). En dié instelling heeft Jezus ook vastgehouden toen Hij hier op aarde was. Zoals in Filippenzen 2 staat:

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.
– Filippenzen 2:5-8 (HSV)

Jezus is hét voorbeeld als het gaat om nederigheid

Jezus koos er voor om, terwijl Hijzelf God is, naar de aarde te komen en daar de kruisdood te sterven. De kruisdood was de grootste vernedering die iemand kon ondergaan in de tijd van het Nieuwe Testament. Maar Jezus koos er voor om Zich zo te laten vernederen, omdat God dat van Hem vroeg.

En uiteindelijk heeft Hij er alles mee gewonnen. Zoals in Filipenzen 2:9-11 staat: ‘Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.’ (HSV)

Zelfopoffering

Vaak vinden we het lastig om God te gehoorzamen omdat het iets van ons vraagt. Het vraagt zelf opoffering. Een woord waar we over het algemeen niet zo van houden. We kiezen graag het beste voor ons zelf. Toch zijn juist de dingen waar we moeite voor moeten doen, vaak de dingen die ons leven rijker maken. Ik ben er van overtuigt dat het leven met God en gehoorzaamheid aan Hem, ons leven rijker maakt. Dat betekent niet dat gehoorzaamheid mij zelf nou zo makkelijk af gaat of dat ik altijd gedisciplineerd ben als het om geloof gaat. Maar God is het waard om in te investeren en om te gehoorzamen. Hij verdient die eer!

Wanneer je investeert in God, is het ook makkelijker om gehoorzaam aan Hem te zijn. Je begrijpt dan steeds beter wat Hij van je vraagt. En door tijd met God door te brengen, leer je hoeveel Hij van je houdt en ga je daardoor ook steeds meer van Hem houden. Zo kun je gehoorzaam zijn vanuit liefde in plaats vanuit plicht.

Aan de slag!

Beantwoord voor jezelf eens de volgende vragen:

– Waartoe ben jij bereid? Wat mag God van je vragen in het dienen van Hem en van anderen mensen?

– Wat vind je lastig als het gaat om gehoorzaamheid aan God? Wat kan jou daarbij helpen?

– Ben jij gehoorzaam vanuit plicht of vanuit liefde?


Deze overdenking schreef ik voor zijlacht.nl.
Kijk op https://zijlacht.nl/blog/ voor meer overdenkingen van verschillende schrijvers.