Koester jij weleens wrok?

Soms loop je tegen situaties aan waarbij jij onrechtvaardig wordt behandeld. Je kunt daardoor met wrok blijven lopen. Dingen kunnen in je hoofd blijven malen en malen. En ergens probeer jij daaruit je recht te halen. Het kan soms zelfs wel lekker voelen om deze wrok te hebben, want die ander heeft dat verdiend. Het heet dan ook niet voor niets; wrok koesteren. Toch is wrok koesteren niet wat God van ons vraagt en zal wrok koesteren ons ook niet helpen in de situatie waar we tegenaan lopen. Wat leert de Bijbel ons?

Paulus schrijft in Romeinen 12:17-21 (HSV): ‘Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven; Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.’

Word niet overwonnen door het kwade

Wanneer je wrok koestert, word je als het ware overwonnen door het kwade. Door wrok te koesteren ben je steeds bezig met negatieve gedachtes, die er vervolgens voor kunnen zorgen dat je je down gaat voelen. In ieder geval word je er niet blijer van. Met wrok koesteren, krijgt het kwade ruimte in je hart. En dat uit zich vervolgens ook weer naar de ander toe.

Natuurlijk mag je verdrietig zijn over dingen en je boos voelen over onrecht. Paulus weet er alles van, wat het is als mensen je haten en je vervolgen. Hij schrijft dit stuk dan ook uit liefde, zoals blijkt uit het woordje ‘geliefden’ (Romeinen 12:19). Hij weet dat het niet makkelijk is, maar dat dat wel het goede is om te doen. Want wrok koesteren is fout. Wrok maakt je bitter.

Je richten op het goede

Door je aandacht gericht te houden op je bitterheid, kun je je aandacht op dat moment niet richten op het goede. Het is belangrijk om je aandacht op het goede gericht te houden. Zoals Paulus in Filippenzen zegt:

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
– Filippenzen 4:8 (NBV)

Richt je aandacht op het goede, zodat je ook het goede kunt doen.

Als ik mijn aandacht op het goede houd, ben ik zelf blijer en ben ik voor de mensen om mij heen een fijner persoon. Ik creëer dan een fijnere omgeving voor mezelf en anderen. Terwijl als ik mijn aandacht richt op wrok, voel ik me down en heb ik op dat moment weinig ruimte in mijn hoofd voor andere mensen, waardoor ik minder vriendelijk word. Ik creëer dan een minder fijne omgeving voor mezelf en anderen.

Wat kan helpen

Doe datgene wat je kunt doen om de situatie te verbeteren. Denk voor jezelf eens na: wat heb je nodig om de situatie te verbeteren of om datgene in je hoofd los te kunnen laten? Wat kan jij doen en wat heb je van anderen nodig? Handel daarna en geef de rest over aan God.

Je hoeft niet over je heen te laten lopen. Je mag (en moet soms) ook keuzes maken om jezelf te beschermen. Maar denk bij de dingen die je denkt, doet en zegt: is dit eervol, is het zuiver? Verdient dit lof?

Aan de slag!

Een gebed voor vandaag:
Heer, wilt U mij helpen om mijn aandacht gericht te houden op het goede? Wilt U mij helpen om de situaties waar ik tegen aan loop op te lossen? En als de situaties niet verbeteren, wilt U mij dan helpen om mijn wrok los te laten? Wilt U mij laten zien dat wrok koesteren niet helpt en dat ik daarmee zondig tegen U? Amen.


Deze overdenking schreef ik voor zijlacht.nl.
Kijk op https://zijlacht.nl/blog/ voor meer overdenkingen van verschillende schrijvers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *