Ontdek de kracht van Gods geest in jou!

Kan jij wel wat innerlijke kracht gebruiken? Voor een taak die je moet doen, of omdat je in een moeilijke situatie zit? God wil ons overvloedig van Zijn Geest geven. Veel meer nog dan wij kunnen bedenken of kunnen bidden. Paulus schrijft over de kracht van Gods Geest in Efeze 3!

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.
– Efeze 3:14-21 (HSV)

Aanleiding

Het stukje begint met: ‘Om deze reden’. In het stuk voor vers 14-21 beschrijft Paulus dat de heidenen (de niet-Joden), net zoals de Joden, volledig bij God mogen horen. Het is Paulus’ taak om aan de heidenen het goede nieuws te vertellen en hen te laten zien dat er geen onderscheid is tussen hen en de Joden. Ze mogen allemaal bij God horen. En daarom is het Paulus’ gebed dat al deze mensen gesterkt zullen worden door God.

De rijkdom van God

Het is Paulus’ gebed dat Gods Geest in de gelovigen aan het werk zal gaan en dat Hij de mensen kracht en moed geeft. Paulus bidt dat God geeft naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid. Gods heerlijkheid is overvloedig, is rijkelijk. Wat heerlijk om overvloedig vervult te worden met Gods Geest! God is niet zuinig met het uitdelen van Zijn kracht.

Wat geeft Gods Geest?

En wat betekent dat dan om vervult te worden met Gods Geest? Paulus schrijft een hele lange zin daarover: ‘opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.’

Waar het eigenlijk om gaat is dat wanneer Gods Geest in je woont, je God steeds beter zult leren kennen. Gods Geest laat je zien hoe groots en liefdevol God is. Waardoor je steeds dichter bij God leert leven. Doordat Gods Geest laat zien Wie God is, zul je je ook steeds geliefder voelen door God. Vanuit die liefde mag je leven. Door Gods liefde wordt je zelf gesterkt en wordt het ook makkelijker om anderen liefdevol tegemoet te treden. Door Gods Geest zul je je steeds meer verwonderen over hoe geweldig God is. En hoe geweldig het is dat ook anderen bij God mogen horen. Samen met andere gelovigen zul je nog meer ontdekken van God.

Hoe meer Gods Geest in je werkzaam kan zijn, des te meer zul je ook de volheid van God ervaren. God met al Zijn prachtige eigenschappen, die Hij ook aan de mens wil geven. Zoals Zijn vrede, Zijn vreugde, Zijn wijsheid, Zijn troost, Zijn kracht, enz.  

Ons gebed

Alles wat Gods Geest wil doen in ons, gaat ver boven alles wat wij zelf zouden kunnen bedenken en bidden. God is zoveel groter dan wij ons voor kunnen stellen. Wanneer Gods Geest in ons woont, zullen we steeds meer ontdekken van Gods grootsheid.

Het is belangrijk om niet te klein van God te denken, maar er op te vertrouwen dat God alles in Zijn hand heeft en ons altijd wil helpen. 

Aan de slag!

– Heb jij momenten gehad waarop God groter bleek dan jij dacht?

– Lees Efeze 3:14-21 nog eens door en maak er een gebed van, voor jezelf en voor de mensen om je heen, richting God.


Deze overdenking schreef ik voor zijlacht.nl.
Kijk op https://zijlacht.nl/blog/ voor meer overdenkingen van verschillende schrijvers.