Tijd vrij maken voor God in jouw overvolle agenda

Het lijkt wel alsof we het altijd druk hebben. Druk met onze baan, ons gezin, de sportclub, vrijwilligerswerk en noem maar op. De een vindt het fijn om druk te zijn en een ander zou wel wat meer ontspanning willen. Maar fijn of niet fijn, door al die drukte schiet onze tijd met God er nog wel eens bij in. Niet omdat we God niet belangrijk vinden, maar gewoon… omdat er zoveel andere dingen te doen zijn.

Alle belangrijke dingen in onze agenda

De dingen die ons leven druk maken, zijn vaak dingen waarvan we het idee hebben dat we die dingen móéten doen. Want wie zorgt er anders voor het eten, of hoe blijven we anders gezond als we niet sporten, wie pakt het vrijwilligerswerk op als wij het niet doen en die contacten die we hebben, moeten we toch ook goed onderhouden…?

Martha dacht er ook zo over. Ze was druk in de weer om voor haar gasten te zorgen. Het was Jezus die bij haar op bezoek was, daar moest ze toch wel extra goed voor zorgen!

Maar Jezus denkt daar anders over. Hij vindt het belangrijker dat Martha aan Zijn voeten komt zitten om tijd met Hem door te brengen dan dat ze goed voor Hem zorgt. Lees maar eens mee:

Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.
– Lukas 10: 38-42 (HSV)

Tijd vrij maken voor God

Er is blijkbaar iets belangrijker dan eten en drinken, een opgeruimd huis, of iets dergelijks. Jezus zegt: slechts één ding is nodig. Slechts één ding! Wat je ook allemaal voor belangrijke dingen doet, vergeet niet dat ene, allerbelangrijkste ding. Dat is het allerbelangrijkste wat je nodig hebt in dit leven. Namelijk: tijd doorbrengen met God.

Dat betekent niet dat we heel de dag alleen maar bijbelstudie doen. Natuurlijk hebben we ook genoeg andere dingen te doen op een dag. Maar het is wel belangrijk om ook bewust tijd aan God te besteden.

We kunnen ons misschien schuldig voelen wanneer we niet genoeg tijd doorbrengen met God. Maar dat is niet helpend. Door ons schuldig te voelen, kan het ons soms juist alleen maar meer tegen staan om met God bezig te zijn. Voor mijzelf is het helpend om me niet te richten op het ‘moeten’, maar me te richten op datgene wat het me oplevert, namelijk de relatie met God versterken. God is niet een God die ons dwingt om een bepaald aantal uren met Hem door te brengen. God is een God die contact met ons wil, zodat we steeds dichter bij Hem kunnen leven en Hij door ons heen kan werken.

In God vinden we alles wat we nodig hebben voor de dag. En bij Hem mogen we tot rust komen in al onze drukke bezigheden.

Verschillende manieren van tijd doorbrengen met God

Maar hoe doe je dat dan, tijd vrij maken voor God?

Tijd doorbrengen met God kan op verschillende manieren. Voor mijzelf helpt het om af te wisselen binnen de verschillende manieren. Elke dag kan ik kiezen wat ik op dat moment fijn vind. Verschillende manieren kunnen zijn:

  • Bidden (danken, voorbede, lofprijzing)
  • Bijbellezen met dagboekje/overdenking
  • Bijbellezen zonder dagboekje (bijvoorbeeld een Bijbelboek van voor naar achter lezen, elke keer een stukje verder)
  • Mediteren over een Bijbelvers
  • Muziek maken
  • Wandelen en praten met God (bijvoorbeeld over alles wat jou bezig houdt)
  • Een brief schrijven aan God
  • Iets luisteren, muziek of een podcast
  • Stil zijn voor God en vragen wat Hij jou wil zeggen deze dag.

(Heb je nog andere manieren die jou goed helpen? Deel ze gerust hieronder.)

En natuurlijk gaan veel manieren vaak ook samen. Maar het kan helpen om soms net een andere nadruk te leggen.

Aan de slag!

Ga jij de challenge aan om je deze week elke dag een kwartiertje tot half uurtje te richten op God?

Tip: zet het van te voren in je agenda, zodat je er ook werkelijk rekening mee houdt.

Bedenk aan het eind van de week eens: wat heeft het me gebracht?


Deze overdenking schreef ik voor zijlacht.nl.
Kijk op https://zijlacht.nl/blog/ voor meer overdenkingen van verschillende schrijvers.