Verlang jij naar een leven in Gods licht?

‘Sta op en schitter!’ Een tekst die je misschien wel eens bent tegen gekomen. God zegt dit in de Bijbel in Jesaja 60:1, tegen het volk Israël, omdat God Zijn licht over hen heen wil schijnen. Ook wij mogen dit licht zien en in Gods licht gaan leven.

God draait alles om

God heeft veel aanklachten tegen het volk Israël, in het boek Jesaja. Het volk moet daar de gevolgen van ondergaan, doordat ze in ballingschap moeten leven. Tegelijkertijd biedt God ook steeds weer Zijn redding aan. Aan het eind van het boek, mag Jesaja profeteren over de heerlijkheid die het volk Israël te wachten staat. Na alles wat er gebeurd is, zal God Zijn heerlijkheid schijnen over Israël. God zegt tegen Israël: 

Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.

Duisternis bedekt de aarde
en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER,
zijn luister is boven jou zichtbaar.

Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.
Open je ogen, kijk om je heen:

ze stromen in drommen naar je toe
je zonen komen van ver,

je dochters worden op de heup gedragen.
Je zult stralen van vreugde als je het ziet,
je hart zal van blijdschap overslaan.
De schatten van de zee zullen je toevallen,
de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot.
– Jesaja 60:1-5 (HSV)

Jesaja mag profeteren over de tijd die zal komen waarin God tegen Israël zegt ‘Sta op en schitter!’. De tijd die zal komen waarin God de dingen omdraait en Israël herstelt. De Israëlieten zullen terugkeren uit de ballingschap en zullen weer in Israël wonen. De vijanden van Israël zullen zelfs meehelpen om de Israëlieten terug te brengen naar hun land. Ook zullen zij zich aangetrokken voelen door het licht dat Israël uitstraalt. Israël zal een licht voor de volken zijn en koningen van andere volken zullen zich laten leiden door dit licht. Israël staat een prachtige toekomst te wachten.

Vervulling

De profetie die Jesaja hier over het volk uitspreekt, is deels al in vervulling. God heeft Zijn licht over Israël laten schijnen toen Jezus geboren werd in Israël. Jezus is het Licht van de wereld, Die aan het kruis is gestorven voor onze zonden, zodat wij tot God kunnen komen. En vanaf Pinksteren zijn ook steeds meer mensen uit andere volken tot geloof gekomen. Hierdoor weten ook wij Wie God is en kan Gods licht ook in ons schijnen.

Tegelijkertijd zal de volledige vervulling van deze profetie pas plaatsvinden wanneer Jezus terugkomt en de nieuwe hemel en nieuwe aarde er zullen komen.

Karakter van God

God laat in dit gedeelte iets van Zijn karakter zien. Namelijk:

– God is licht en met Zijn licht verlicht Hij Israël. Hierdoor mag Israël een getuige van God zijn. Dat God licht is betekent dat het duister verdwijnt waar God is.

Ook wij mogen in Gods licht leven. Al onze donkere plekken mogen we bij God brengen en God wil het duister omzetten in licht.

– God is trouw. Ondanks alles wat Israël doet, geeft God toch prachtige beloftes aan Israël. God laat Israël niet in zijn eigen sop gaarkoken.

God is ook trouw aan ons. Hij laat ook ons niet in ons eigen sop gaarkoken en heeft een hoopvolle toekomst voor ons klaar.

Aan de slag!

Twijfel jij weleens aan God en/of heb jij donkere plekken waar Gods licht nog bij moet komen? Breng het bij God en stel je open voor Zijn licht!


Deze overdenking schreef ik voor zijlacht.nl.
Kijk op https://zijlacht.nl/blog/ voor meer overdenkingen van verschillende schrijvers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *