Vertel jij de waarheid over God?

Voor welke mensen ben jij verantwoordelijk? Voor je gezin, mensen uit je kerk, je familie, andere mensen in je omgeving? Wat geef jij aan hen mee? Vertel je de waarheid over God?

Valse profeten

In de tijd van Micha zijn juist de mensen die geacht worden het goede te doen, degenen die het goede niet doen. Rechters zijn onrechtvaardig, profeten vertellen leugens en priesters leven niet rein. Zij die het volk leiden, leiden het volk naar de ondergang. Ze hebben alleen oog voor hun eigen belangen en kunnen wreed zijn naar anderen toe. Micha kaart het onrecht en het oordeel van God aan, maar de profeten zeggen dat hij daar niet over moet profeteren. Ze willen de boodschap die God voor hen heeft niet horen. Ze willen de mensen liever vals geruststellen. En daarom profeteren ze leugens aan het volk. God veroordeelt dit sterk. En spreekt door Micha deze groep mensen heel specifiek aan. In Micha 2:6-11 en 3:1-12 is te lezen over deze groep mensen. Gods oordeel is scherp, zoals in Micha 3:5-8 staat:

Zo zegt de HEERE tegen de profeten die Mijn volk misleiden, die, als zij met hun tanden kunnen bijten, vrede verkondigen. Wie hun echter niets in hun mond geeft, aan hem verklaren zij de oorlog. Daarom zal het nacht voor u worden, zonder visioen, het zal duister worden voor u, zonder waarzeggerij. De zon zal over deze profeten ondergaan en de dag zal donker over hen worden. De zieners zullen beschaamd worden en de waarzeggers rood van schaamte, zij zullen allen hun baard en snor bedekken, want er komt geen antwoord van God.

Ik daarentegen ben vol van de kracht van de Geest van de HEERE, van recht en heldenmoed, om Jakob zijn overtreding te verkondigen en Israël zijn zonde.

De valse profeten spreken niet vanuit God, maar Micha doet dit wel. Heel anders dan de valse profeten doen, durft hij de mensen wel te wijzen op hun fouten. Dit kan hij omdat hij een goede relatie heeft met God en hij zich niet richt op zijn eigen belang, maar op het belang van het volk.

De waarheid afzwakken

We kunnen wel eens het idee hebben dat we andere mensen beter niet de hele waarheid kunnen vertellen, om ze zo niet te kwetsen. We kunnen de waarheid over God en wat Hij van ons vraagt, afzwakken. Maar uiteindelijk is dit in ons eigen belang om zo bijvoorbeeld aardig gevonden te worden. We helpen mensen in onze omgeving er niet mee om de waarheid af te zwakken. Want uiteindelijk zullen ze voor God moeten verschijnen en hun gedrag moeten verantwoorden.

Er is echter wel een verschil met hoe je iets brengt. Willen we iemand de waarheid vertellen, dan zullen we dat vol liefde moeten doen. Daarbij moeten we niet iemand zelf afkeuren, maar alleen de daden die iemand doet.  

God blijft trouw

Naast dat God een scherp oordeel heeft voor het volk, blijft God het volk wel trouw. Zoals in Micha 2:12-13 staat:

Ik zal u, Jakob, zeker verzamelen, geheel en al. En Ik zal het overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen. Ik zal het samenbrengen als schapen van Bozra, als een kudde midden in zijn weide. Het zal er gonzen van de mensen. De Doorbreker trekt vóór hen op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan. Hun Koning gaat vóór hen uit, de HEERE gaat aan de spits.

Ook na het oordeel zorgt God voor Israël. God laat Zijn volk niet in de steek. Zo laat God ons ook niet in de steek. Wat we ook doen, we mogen altijd weer met God verder. God is trouw, ondanks onze ontrouw. God keurt niet alles goed en soms zullen we de gevolgen van onze zonden moeten dragen. Maar Hij blijft wel altijd bij ons en Hij wil ons altijd weer in Zijn armen sluiten.

Aan de slag!

Zwak jij de waarheid over God wel eens af naar andere mensen? Ga bij jezelf eens na waarom je dit doet en of je het ook anders zou kunnen aanpakken.

Laat jij je wel eens door ‘valse profeten’ verleiden? Welke dingen in de wereld neem je voor waar aan, terwijl de Bijbel daar iets anders over zegt?


Deze overdenking schreef ik voor zijlacht.nl.
Kijk op https://zijlacht.nl/blog/ voor meer overdenkingen van verschillende schrijvers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *