Vertrouw jij God je leven toe? (Deel 1)

Ergens is het wel lekker veilig om je leven zelf in handen te hebben. Jij bepaalt wat er gebeurt en zo kom je niet voor nare verrassingen te staan. Je leven, of het leven van mensen van wie je houdt, overgeven aan iemand anders is iets wat niet zo prettig voelt. Want stel je voor dat… Toch zijn wij vaak helemaal niet in staat om alles onder controle te houden. Ondanks wat we onszelf voorhouden en hoe hard we ons best ook doen.

Durf jij afhankelijk te zijn van God? Je leven in zijn handen te leggen? Wat gebeurt er als we God de controle geven over ons leven?

Er is één Iemand die wel alles onder controle heeft, namelijk God. We mogen ons leven in zijn handen leggen, Hij wil ons leiden, Hij wil ons helpen. We mogen de dingen waar we mee worstelen aan Hem geven en het vervolgens loslaten… in het vertrouwen dat God ons niet zal verlaten en ons de weg zal wijzen.

Kunnen we God vertrouwen?

We kunnen er echter moeite mee hebben om de controle los te laten en God zijn gang te laten gaan. Een belangrijk punt daarbij is hoe we God zien. Is God een God die we kunnen vertrouwen? Hoe moeilijk is het om dingen in Gods handen te leggen, als je er niet van overtuigd bent dat Hij het goede met je voor heeft?

Misschien heb je wel het idee dat God een God is die je straft als je dingen fout doet. Of dat Hij dingen van je zal vragen die je niet aan kan. Of niet ingrijpt wanneer jij dat nodig hebt…

Wie is God?

De waarheid is dat God zoveel meer van ons houdt dan wie dan ook. Hij was zelfs bereid om zijn Zoon te geven. En zoals in Romeinen 8:32 staat: ‘Zou Hij ons met Hem niet alles geven?’
Als Gods opofferende liefde zo groot is dat Jezus wilde sterven aan het kruis voor ons, dan kan het niet anders dan dat Hij het beste met ons voor heeft. Als God zoveel van ons houdt, dan zijn we bij Hem het veiligst.

Naast dat God heel veel van ons houdt, is God ook enorm machtig. Denk bijvoorbeeld aan de bijbelverhalen over de schepping, de bevrijding van Israël, Daniël, Jona, de opstanding van Jezus…

Als God zo machtig en zo liefdevol is, dan is er geen plek waar we veiliger zijn dan bij Hem. Als we ons dus overgeven aan Hem, dan rennen we naar de meest veilige plek toe. En dan mogen we weten, dat wat er ook gebeurt, dat we veilig zijn. En wat God ook van ons vraagt, dat we veilig zijn.

David beschrijft het heel mooi in Psalm 18:30-31:
Want met U ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur. Gods weg is volmaakt. Het woord van de HEERE is gelouterd. Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.
(HSV)

David schrijft deze psalm nadat God hem heeft gered van zijn vijanden. David heeft ervaren dat door al zijn moeilijkheden, en dat zijn er nogal wat geweest, hij bij God veilig was.

We kunnen ons soms afvragen of Gods weg werkelijk zo volmaakt is, waarom we bepaalde dingen mee moeten maken en waar God is in ons lijden. Toch mogen we weten dat God, als we onze blik op Hem gericht houden, ons door de pijn heen zal leiden en een schuilplaats is waar we mogen schuilen als dingen ons te veel worden. Dat betekent niet dat we geen problemen meer tegen zullen komen in ons leven, maar wel dat we de problemen samen met God aan kunnen. Zoals er staat: Met U ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur. Daarmee wil David zeggen: met God is alles mogelijk. En zo is het: met God kunnen we over muren springen waarvan we nooit gedacht hadden er over heen te kunnen springen.

Aan de slag!

Als we ons leven in Gods handen leggen, mogen we weten dat we bij Hem veilig zijn. We mogen weten dat Hij altijd bij ons is en ons altijd zal steunen. We mogen God al onze zorgen voorleggen en Hem om hulp vragen. Voor God is geen één muur te hoog. Een voorwaarde om samen met God over een muur heen te komen is echter wel dat we God vertrouwen, Zijn hand pakken en ons laten optillen door Hem.

– Welke muren kom jij tegen in je leven?

– Durf je God te vertrouwen, de controle los te laten en samen met God over deze muren heen te springen? Bespreek dit met God.


Deze overdenking schreef ik voor zijlacht.nl
Kijk op https://zijlacht.nl/blog/ voor meer overdenkingen van verschillende schrijvers.


Gebruikte bron:
Paul, Van den Brink & Bette (2010). Bijbelcommentaar Psalmen I. Studiebijbel Oude Testament, deel 7. Veenendaal: Centrum voor Bijbelonderzoek.