Vertrouw jij God je leven toe? (deel 2)

In deel 1 van dit blog bespraken we hoe je samen met God over muren heen kunt springen en hoe je Hem kunt vertrouwen. Als we ons leven in Gods handen willen leggen, speelt echter nog iets mee, namelijk: hoe belangrijk God in ons leven is en hoe belangrijk wij zelf zijn. Wanneer wij onszelf namelijk belangrijker vinden dan God, is het ook erg moeilijk om ons over te geven aan God. Pas wanneer God groter mag zijn dan wijzelf kunnen we zeggen: ik vind het belangrijker dat Uw wil gedaan wordt, dan dat mijn wil gedaan wordt.

God hoger plaatsen dan jezelf

God groter laten zijn dan wijzelf, is niet een gemakkelijk iets. Vanuit onszelf zijn we snel geneigd om te kijken naar wat wij graag willen, wat wij bereiken, waar wij gelukkig van worden, enz. In principe is daar niks mis mee, maar wel als we onszelf daardoor hoger plaatsen dan God. God vraagt van ons om Hem op de eerste plaats te zetten. Dit blijkt uit de wet die Hij ons gegeven heeft. Kijk maar eens met mij mee naar Markus 12:28-34, waarin Jezus antwoord geeft op de vraag welk gebod het belangrijkste is:

En een van de Schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten en wist dat Hij hun goed geantwoord had, kwam naar Hem toe en vroeg Hem: Wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Hoor, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één. En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.

En de Schriftgeleerde zei tegen Hem: Juist, Meester, U hebt naar waarheid gezegd dat God één is, en er is geen ander dan Hij. En Hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. Toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei Hij tegen hem: U bent niet ver van het Koninkrijk van God. En niemand durfde Hem meer iets te vragen. (HSV)

Het belangrijkste gebod

Het belangrijkste gebod is dus dat God één is en dat wij Hem moeten liefhebben met heel ons hart, heel onze ziel, heel ons verstand en met al onze kracht. Dat God één is, betekend dat God de enige God is, Hij staat boven alles, alleen Hem komt de eer toe. Vervolgens staat er dat we Hem moeten liefhebben met hart, ziel, verstand en kracht. Dat zou je ook kunnen omschrijven als het liefhebben van God met alles wat in ons is, met ons hele leven. God wil onze volledige toewijding. Bij de Joden is het gebruikelijk dat dit elke dag verteld wordt. De ouders moeten het de kinderen leren. Het moet in de harten geschreven worden. Zo belangrijk is dit dus. God liefhebben met heel ons leven, Hem komt de eer toe, Hij is de enige God.

Gedwongen liefde?

Maar hoe kan God van ons eisen dat we Hem liefhebben? Liefde kun je toch niet dwingen? Dit heeft alles te maken met wat ik in deel 1 vertelde, namelijk dat God een God van liefde is. Hoe meer wij ontdekken hoe liefdevol God is, des te meer zullen we God lief kunnen hebben. Als wij zien hoeveel God van ons houdt en wat voor fantastische God wij hebben, dan kunnen we bijna niet anders dan Hem ook liefhebben. God wil dat wij reageren op Zijn liefde voor ons, op Zijn genade. Hij heeft alles voor ons over gehad toen Jezus stierf aan het kruis, Hij wil dat wij ook alles voor Hem over hebben. Hij verdiend die eer, want Hij is God, de enige God. En we mogen God daarin ook om hulp vragen. Om ons te vullen met Zijn Geest, zodat we zullen zien hoeveel God van ons houdt en bereid zijn om Zijn liefde te beantwoorden.

Aan de slag!

Afhankelijk zijn van God, ons leven in Zijn handen leggen, draait dus om liefde. Liefde van God naar ons en liefde van ons naar God. God wil een relatie met ons aan gaan. En ik kan wel zeggen, er is geen betere relatie dan deze. Zorg dus dat je in deze relatie investeert, dat je je openstelt voor God. En samen met God ben je tot grote dingen in staat. Samen met God kun je over muren heen springen. God verdient de eer om Hem op de hoogste plaatst te zetten! En juist bij God zijn we het meest veilig!

– Mag God groter zijn dan jij?

– Ben jij bereid om op Gods liefde te reageren en je open te stellen voor Hem?


Deze overdenking schreef ik voor zijlacht.nl
Kijk op https://zijlacht.nl/blog/ voor meer overdenkingen van verschillende schrijvers.


Gebruikte bron:
G. van den Brink, J.C. Bette, H. Courtz en G.A. van Veelen. Het evangelie naar Marcus, Studiebijbel deel 3. Soest: In de Ruimte, 1992.