Hulpverlening

Voor wie

Praktijk Eljada is er voor iedereen die tegen problemen aanloopt, met zichzelf, de ander en/of met God. Te denken valt aan:

Rouwverwerking
Omgaan met hooggevoeligheid
Identiteitsproblemen
Eenzaamheid
Assertiviteit
Familierelaties
Somberheid
Levens-/geloofsvragen

Werkwijze

Als je bij Praktijk Eljada komt, zal ik eerst een intake gesprek met je doen. Dit is een gesprek waarbij we samen kijken naar waar ik je mee kan helpen. Daarna kunnen we vervolggesprekken voeren. Hoeveel gesprekken we nodig hebben zal per persoon verschillen. Zowel het intakegesprek als de vervolggesprekken duren een uur.

Ik werk zowel vanuit de psychologie als vanuit het pastoraat. Problemen zijn vaak vanuit de psychologie te verklaren. De psychologie levert een belangrijke bijdrage om tot herstel te komen. Tegelijkertijd geloof ik dat God boven alles staat en we onze identiteit in Hem vinden. Hij is Degene die ons van binnenuit kan genezen. God neemt daarom ook een belangrijke plaats in binnen de gesprekken bij Praktijk Eljada. Zo neemt gebed bijvoorbeeld een belangrijke plaats in binnen de gesprekken.

Online

Mocht je behoefte hebben aan een gesprek, maar de afstand tot mijn praktijk te ver vinden, dan kunnen we ook via videobellen afspreken! Voorwaarde is wel dat ik je tijdens de intake in het echt zie. Daarna kunnen we verder gaan via videobellen.

Privacy

Alles wat we bespreken valt onder geheimhouding, tenzij er sprake is van een levensbedreigende situatie.

Er wordt zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan. Per gesprek zal ik wat aantekeningen maken. Persoonsgegevens zijn inzichtelijk (mits je je kan identificeren als zijnde die persoon) en kunnen indien wenselijk aangepast en/of verwijderd worden.

Als je meer informatie hierover wilt, kun je je vraag mailen naar praktijkeljada@gmail.com

Tarieven

Intake gesprek: € 15,- euro

Vervolggesprekken: € 45,- euro per uur

Mochten de kosten een probleem vormen om aan te kloppen; schroom dan niet om dit te melden, dan kunnen we samen kijken naar een oplossing.