Vreugde

Iedereen verlangt wel naar vreugde, naar blijdschap. Blijdschap omdat je een leuke baan hebt, een fijne familie, lieve vrienden en/of een goede gezondheid. Toch lopen we regelmatig tegen dingen aan die anders lopen dan dat wij hoopten. En ontbreekt het ons nog wel eens aan vreugde. Hoe kunnen we deze vreugde toch vinden?

Filippenzen 4:4-7 is een Bijbelgedeelte dat over vreugde gaat. Het is altijd 1 van mijn lievelings teksten uit de Bijbel geweest. Dit is wat er staat: ‘Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren’ (NBV). Als tiener vond ik dit altijd al een mooi gedeelte en leerde ik het daarom uit mijn hoofd. Vreugde, daar kon ik wel wat van gebruiken. Vol goede moed probeerde ik om vreugdevol door het leven te gaan. Maar je raadt het al.. altijd vreugdevol zijn, dat gaat niet. Wie zou dat wel kunnen? En toch staat het er: ‘wees altijd verheugd‘. Door de jaren heen heb ik dit Bijbelgedeelte op me in laten werken en er over nagedacht hoe je dit in de praktijk kunt brengen. Laten we het gedeelte eens uitpluizen.

Als eerst is het goed om te weten wat de omstandigheden zijn waarin dit stukje tekst is geschreven. Paulus is degene die een brief aan de Filippenzen schrijft. Paulus zelf zit op dat moment in de gevangenis vanwege zijn geloof in Jezus. De Filippenzen ondersteunen Paulus door iemand naar hem toe te sturen (Epafroditus) met geld om Paulus financieel te ondersteunen. Als Epafroditus weer terug gaat naar Filippi, neemt hij een brief van Paulus mee. Paulus bedankt de Filippenzen voor hun hulp en daarnaast stipt hij andere dingen aan waaronder ‘blijdschap’, zoals het stuk hierboven beschreven.* En dat vind ik eigenlijk wel typisch, dat Paulus het over blijdschap heeft. Als je in de gevangenis zit, wachtend op een oordeel, ben je wel een echte optimist als je dan nog weet te zeggen; ‘wees altijd verheugd’. Het voelt voor mij een beetje als struisvogelpolitiek; je kop in het zand steken om maar niet de realiteit onder ogen te hoeven zien. Ik kan me zo voorstellen dat er genoeg mensen zijn die zich ergeren aan dit vers: ‘wees altijd verheugd’. Vooral als je in moeilijke omstandigheden verkeerd. Dan kan vreugde soms heel ver van je af liggen.

En toch zit er zoveel moois in dit wat Paulus zegt. En dat wordt duidelijker als je de eerste zin van het vers lees, namelijk: ‘Laat de Héér uw vreugde blijven’. Het gaat er hier niet om, om vreugde te vinden in je omstandigheden, maar om vreugde te vinden in God. Vreugde in God om Wie Hij is en om wat Hij voor ons doet. En vreugde in God omdat niks of niemand iets af kan doen aan de vreugde die ons in de toekomst te wachten staat, namelijk het eeuwig leven bij God. Paulus zegt dit dus niet omdat hij de realiteit niet onder ogen wil zien. Nee, Paulus ziet verder dan het hier en nu, hij richt zijn blik op God en naar de hoopvolle toekomst die voor hem ligt.

Vervolgens gaat het verder met; ‘Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij’. Wanneer die vreugde in je leeft, is het ook makkelijker om vriendelijk te zijn naar andere mensen. En zoals er staat: ‘De Heer is nabij’. Wanneer God in je leeft (met Zijn vreugde, met Zijn liefde) is 1 van de vruchten, vriendelijkheid naar andere mensen toe. **

‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden.‘ En als we dan met moeilijkheden te maken krijgen, mogen we ze voorleggen aan God. God zegt tegen ons: vertel het Mij wat je nodig hebt, vraag het Mij! Wees niet beschaamd om datgene te vragen wat je nodig hebt. Ik ben met je, Ik zorg voor je. Leg het in Mijn handen. En laat het los, wees niet bezorgt, vertrouw Me!

En het sluit af met: Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren (beschermen). Als je je vreugde zoekt in God en je zorgen aan Hem geeft, zal Hij je vrede geven. Het woord ‘vrede’ dat hier gebruikt wordt, wordt in het Hebreeuws ook wel vertaald als sjalom. Sjalom betekent heelheid. Heelheid in je relatie met God en van daaruit in al je relaties. Gods vrede geeft innerlijke rust en blijdschap. Dat betekent niet dat we niet verdrietig kunnen zijn, angstig of wat dan ook. Maar het betekent dat we ongeacht onze omstandigheden, diep van binnen toch blij kunnen zijn om onze grote God Die van ons houdt! Zijn liefde en zorg houdt nooit op!***

Ik wens je deze vreugde en vrede toe!


Gebruikte bronnen:
* https://online.studiebijbel.nl/a/#/ ; David Pawson, Sleutels tot de Bijbel, Heerenveen, 2010.
** https://online.studiebijbel.nl/a/#/
*** https://online.studiebijbel.nl/a/#/ ; Drs. André de Haan, ‘Nou het beste..’, over zegenen gesproken, Arnhem, 1999.