Manier van werken

Als je bij Praktijk Eljada komt, zal ik eerst een intake gesprek met je doen. Dit is een gesprek waarbij we samen kijken naar waar ik je mee kan helpen. Daarna kunnen we vervolggesprekken voeren. Hoeveel gesprekken we nodig hebben zal per persoon verschillen. Zowel het intakegesprek als de vervolggesprekken duren een uur.

Ik werk zowel vanuit de psychologie als vanuit het pastoraat. Problemen zijn vaak vanuit de psychologie te verklaren. De psychologie levert een belangrijke bijdrage om tot herstel te komen. Tegelijkertijd geloof ik dat God boven alles staat en we onze identiteit in Hem vinden. Hij is Degene die ons van binnenuit kan genezen. God neemt daarom ook een belangrijke plaats in binnen de gesprekken bij Praktijk Eljada. Zo neemt gebed bijvoorbeeld een belangrijke plaats in binnen de gesprekken.

Privacy

Alles wat we bespreken valt onder geheimhouding, tenzij er sprake is van een levensbedreigende situatie.

Er wordt zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan. Per gesprek zal ik wat aantekeningen maken. Persoonsgegevens zijn inzichtelijk (mits je je kan identificeren als zijnde die persoon) en kunnen indien wenselijk aangepast en/of verwijderd worden.

Meer informatie hierover wordt gegeven tijdens het intake gesprek, of kan aangevraagd worden via praktijkeljada@gmail.com.