Zit het verleden je op de hielen? Leer van Rachab!

Grote verhalen heeft ze gehoord, over een God die het volk Israël door de Schelfzee leidde. Een God die er voor heeft gezorgd dat het volk Israël andere volken versloeg. En nu staat dat volk Israël vlak voor de poorten van haar stad. Het zal haar vast veel angst gegeven hebben, maar sterker nog dan die angst is haar overtuiging: dit is de ware God. Deze God wil ik ook als mijn God. Lees je mee over het verhaal van Rachab?

De belijdenis van Rachab

We maken kennis met Rachab in Jozua 2:1. Op dit moment is het volk Israël vlakbij Jericho en verkennen twee mannen de stad:

Daarna stuurde Jozua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het geheim twee mannen als verkenners op uit, en zei: Ga op weg, bekijk het land en Jericho. Zij gingen en kwamen in het huis van een vrouw, een hoer, van wie de naam Rachab was, en zij sliepen daar.
– Jozua 2:1 (HSV)

Te oordelen aan haar beroep, zal Rachab niet de meest reine vrouw geweest zijn. Toch vormt dat voor haar geen belemmering om bij God te willen horen. Wanneer de twee mannen uit Israël Jericho verkennen en bij haar overnachten, zorgt ze ervoor dat deze mannen niet ontdekt worden door de soldaten van de koning van Jericho. Dit is een enorm moedige daad waarbij ze het volk Israël helpt om Jericho, haar stad, te verslaan. Tegen de twee mannen zegt ze:

‘Ik weet dat de HEERE u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is, en dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want wij hebben gehoord dat de HEERE het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sihon en Og, die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de ban geslagen hebt. Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst, en vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand, want de HEERE, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde.’
– Jozua 2:9-11 (HSV)

Rachab belijdt dat God de God is van hemel en aarde. Dit laat ze ook zien in haar daden, door de twee mannen te helpen. Ze vertrouwt niet op de soldaten van Jericho, maar vraagt aan de mannen om haar en haar familie te sparen, wanneer ze de stad innemen. En dat gebeurt: Rachab en haar familie worden gespaard.

Rachab hoort er bij

Nadat Rachab gered is, woont zij de rest van haar leven bij het volk Israël:

‘Zo liet Jozua de hoer Rachab in leven, met de familie van haar vader en alles wat van haar was. Zij heeft tot op deze dag in het midden van Israël gewoond, omdat zij de boden verborgen had die Jozua gestuurd had om Jericho te verkennen.’
– Jozua 6:25 (HSV)

En niet alleen dat, ze is ook een van de voorouders van Jezus. In Mattheüs staat het geslachtsregister van Jezus, waar Rachab als vrouw ook in genoemd werd. Vrouwen worden alleen bij uitzondering genoemd in geslachtsregisters in de Bijbel:

‘Perez verwekte Hezron, Hezron verwerkte Aram, Aram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boaz bij Rachab.’
– Mattheüs 1:3b-5a (HSV)

God maakt rein

Rachab wordt in de Bijbel een hoer genoemd, hoewel ze een prostituee was, krijgt ze geen mindere positie in de ogen van God. In tegendeel, door haar geloof krijgt ze juist een extra bijzondere plaats doordat ze een van de voorouders van Jezus mag zijn. Ze wordt zelfs genoemd bij de geloofshelden:

‘Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen.’
– Hebreeën 11:31 HSV

God reinigt Rachab en ziet haar geloof. Zo wil Hij ook ons reinigen. Niet een klein beetje, maar helemaal. Het verleden wil Hij volledig van ons weg doen. De duivel kan ons steeds aan ons verleden herinneren en ons steeds aanklagen. Maar dat is niet wat God doet, Hij wast ons schoon van alles wat tussen Hem en ons instaat en ziet ons geloof aan.

Aan de slag!

We mogen ons verleden bij God neer leggen en ons schoon laten wassen door Hem. Zijn er dingen in je leven waar de duivel jou steeds aan herinnert? Schrijf ze eens op een papiertje, vraag God om je schoon te wassen en verbrand het papiertje symbolisch. God wil de verkeerde dingen van je weg doen en een nieuwe start met je maken, zoals Hij dat ook met Rachab deed!


Deze overdenking schreef ik voor zijlacht.nl.
Kijk op https://zijlacht.nl/blog/ voor meer overdenkingen van verschillende schrijvers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *